1361
  ۱۳۸۹/۲/۱۲
برگهائي از تاريخ موسيقي ايران (از 1290 تا 1373 هجري شمسي)(2)
تحول موسیقی ایران در طول تاریخ
   

1341
• كناره گيري مهدي مفتاح از رياست هنرستان عالي موسيقي ملي و اتصاب حسين دهلوي به جاي او.
• تاسيس سازمان جديد موسيقي راديو تهران: شوراي متشكّله از مشيرهمايون شهردار، ضياء مختاري، روح الله خالقي، علي تجويدي، حسينعلي ملاح و مرتضي حنّانه.
• سفر دوم روح الله خالقي به اتحاد جماهير شوروي با جمعي ديگر.
• بازنشستگي حسين قوامي از ارتش وكار بانام حقيقيش (به جاي"فاخته ً) در برنامه هاي راديو تهران.
• آغاز كار حسن ناهيد در برنامه گلهاي راديو تهران.
• درگذشت نصرت الله گلپايگاني و سورن آراكليان.
• تولد اردشير كامكار و حسين بهروزي نيا.

1342
• تاسيس اداره آموزش و هنرهاي ملي: تمركز كار هنرستانها در آن اداره.
• تاسيس وزارت اطلاعات و اداره شدن راديو تحت نظارت آن.
• آغاز تدريس تار توسط هوشنگ ظريف در هنرستان عالي موسيقي ملي.
• بازگشت مرتضي حنّانه از ايتاليا، تاسيس اركستر فارابي، رهبري وسرپرستي آن همراه با فريدون ناصري.
• انتشار"پيوند موسيقي وكلام"(حسينعلي ملاح).
• انتشار"رديف موسيقي ايران ً(به اهتمام سي ساله موسي معروفي)، با مقدمه مهدي بركشلي به فارسي وفرانسه درباره فواصل موسيقي ايران، گفتارهايي از محمدعلي اميرجاهد و مهدي قلي هدايت، چاپ و انتشار در قطع بزرگ و نفيس توسط اداره كل هنرهاي زيباي كشور.
• انتشار"موسيقي ايران ً(روح الله خالقي).
• انتشار"شعر وموسيقي"(ابوتراب رازاني).


1343
• تاسيس وزارت فرهنگ وهنر.
• تاسيس اداره كل آموزش هنري و زيرنظر گرفتن امور تمام هنرستانها توسط آن.
• ادامه اقدامات در اشاعه موسيقي نوين ايران: چهار نوازي مضرابي در اصفهان ؛(حسين دهلوي).
• عضويت حبيب الله بديعي در شوراي موسيقي راديو تهران.
• تعيين سمت مصطفي كسروي در اركسترهاي شماره 1 و 2 راديو تهران به عنوان آهنگساز: تنظيم كننده ورهبر.
• اجراي موسيقي در اتحاد جماهير شوروي: مهدي خالدي، فرهنگ شريف، جهانگير ملك و ناصر مسعودي.

1344
• بازنشستگي علينقي وزيري از دانشگاه تهران، با سمت استاد ممتاز.
• كناره گيري داود پيرنيا از سرپرستي برنامه هاي"گلها ًي راديو تهران: سرپرستي موقت محمد ميرنقيبي بر آن.
• تشكيل بخش موسيقي در دانشكده موسيقي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به كوشش مهدي بركشلي و تحصيل اولين گروه دانشجويان موسيقي اصيل ايراني در آن، زير نظر نورعلي برومند.
• پيگيري كوششها براي تجربه در ساخت واجراي آثار موسيقي اركسترال ايراني:"بند باز: فانتزي براي تار و اركستر، براساس قطعه بند باز اثر علينقي وزيري"،(حسين دهلوي).
• انتشار"مقاصد الالحان"، از خواجه ابوالفضائل كمال الدين عبدالقادرين غيبي مراغي (ويراسته تقي بينش).
• درگذشت موسي معروفي، مرتضي محجوبي و روح الله خالقي.

1345
• افتتاح تلويوزيون دولتي.
• فارغ التحصيلي اواين گروه هنرجويان رشته موسيقي شناسي از هنرستان عالي موسيقي ملي ( با اخذ درجه ليسانس در سال تحصيلي 1345 – 1344).
• تصنيف قطعه"سرباز"براي آواز و گروهي و اركستر (اثر حسين دهلوي، كلام از ابراهيم صفائي).
• معاونت حبيب الله بديعي در امور موسيقي راديو تهران.
• ايجاد سلسله برنامه هاي"يك شاخه گل"در راديو تهران، به كوشش محمد ميرنقيبي (به يادبود خدمات داود پيرنيا در اداره برنامه هاي گلها): اجراء تكنوازيها و تكخوانيهاي هنرمندان موسيقي ايراني.
• انتشار"آهنگهاي جشن..."(كار گروهي).

1347
• افتتاح مركز حفظ و اشاعه موسيقي ملي، به سرپرستي نورعلي برومند و همكاري داريوش صفوت: آغاز گسترش تشكيلات مركز در گردآوريها، ضبطها، آموزشها واجراهاي اصيل موسيقي ايراني.
• پايه گزاري اركستر ايراني تالار رودكي به رهبري وسرپرستي حسين دهلوي.
• اعطاي بورس تحصيلي به هنرجويان ممتاز هنرستان عالي موسيقي ملي و اعزام آنان به خارج از كشور: علي رهبري، و رقاءالله بديعي و ماجري سمندري.
• آغاز ضبط و انتشار سلسله صفحات ويژه آشنايي با موسيقي وشعر در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ( به كوشش احمدرضا احمدي).
• انتشار"خصوصيات موسيقي ايراني"(داريوش صفوت /چاپ مركز مطالعات موسيقي شرقي در پاريس ).
• درگذشت حسين ياحقي و رهي معيري.

1348
• آغاز كار ضبط هفت دستگاه موسيقي ايران با تار مرتضي ني داود.
• تهيه وپخش برنامه هاي تلويزيوني"شناسايي موسيقي ايراني"به سرپرستي مرتضي حنّانه: دعوت از هنرمندان قديمي.
• پايان كار اركستر فارابي در راديو تهران.
• برگزاري اولين جشن هنر در شيراز.
• درگذشت مشير همايون شهردار (حبيب الله سپهسالاري)، علي محمد نامداري و ابراهيم منصوري.

1349
• فارغ التحصيلي دومين گروه هنرجويان رشته موسيقي شناسي از هنرستان عالي موسيقي ملي (سال تحصيلي 50 – 1349).
• اجراي صحنه اپراي"خسرو و شيرين"(حسين دهلوي).
• دومين جشن هنر شيراز.
• بازنشستگي مهدي مفتاح از خدمات هنري.
• تهيه وتنظيم سلسله برنامه هاي"نوايي از موسيقي ملي"به سرپرستي اسدالله ملك (گودار). منوچهر جهانبگلو.
• برگزاري مسابقات هنري – سراسري دانشجويان كشور.
• فارغ التحصيلي نخستين گروه دانشجويان موسيقي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، به راهنمايي نورعلي برومند.
• آغاز كار پژوهشي مجيد كياني و يارانش در گروه شناخت موسيقي در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران (1353 – 1349).
• آغاز يك دوره ضبط صفحات 33 دور از آثار گوناگون موسيقي ايراني، به دعوت كريم چمن آراء در شركت آهنگ روز.
• انتشار"دومقاله درباره موسيقي ايران"(عرفان وموسيقي ايران: داريوش صفوت/ موسيقي ضربي ايران: حسن مشحون).
• انتشار جلد دوم"ديوان امير جاهد"؛(محمد علي امير جاهد).

1350
• تهيه برنامه"هفت شهر عشق"در معرفي موسيقي ايراني.
• همكاري بهمن رجبي با پيتر بروك در تهيه موسيقي متن نمايشنامه او(در سومين جشن هنر در شيراز / حافظيه).
• تعطيل دوره عالي "هنرستان عالي موسيقي ملي"و كناره گيري حسين دهلوي
• تفويض حكم سرپزستي هنرستان به مصطفي كمال پورتراب.
• تاسيس هنركده موسيقي ملي از اول مهر 1350.
• تفكيك اداره راديو از وزارت اطلاعات، تشكيل سازمان ادغام شده راديو و تلويزيون ملي ايران.
• انتشار"پژوهشي كوتاه درباره استادان موسيقي ايران والحان موسيقي ايراني"( داريوش صفوت ).
• انتشار"نفيرنامه"(فوزيه مجد).
• انتشار"موسيقي مذهبي ايران"(حسن مشحون).
• انتشار"سماع در سلسله هو"(مهين تجدد).
• انتشار"حافظ و موسيقي "(حسينعلي ملاح).
• انتشار"موسيقي براي همه ً، در سه جلد (عزيز شعباني).
• انتشار"آموزش تمبك"( به كوشش حسين دهلوي و جمعي ديگر)، با همكاري و راهنمايي حسين تهراني.
• انتشار"دستور قانون و عود"( منصور دقيق ).
• درگذشت ابوالحسن خان اقبال آذر (اقبال السلطان) و داود پيرنيا.

1351
• تصويب برنامه نظام جديد آموزشي در هنرستان عالي موسيقي ملي.
• تفويض حكم سرپرستي هنرستان عالي موسيقي به يوسف يوسف زاده.
• ضبط دستگاههاي موسيقي سنتي ايران با سه تار سعيد هرمزي (سال 1373 انتشار يافت).
• (آذر): سفرهاي تحقيقاتي فوزيه مجد به اطراف و اكناف ايران براي گردآوري و پژوهش موسيقيهاي مقامي.
• تشكل جديد شوراي موسيقي راديو تهران: حسينعلي ملاح، علي تجويدي، مرتضي حنّانه و حبيب الله بديعي.
• آغاز دوره هشت ساله رهبري اركستر بزرگ راديو وتلويزيون توسط فرهاد فخرالديني.
• انتشار"موسيقي در ايران، از..."(عزيز شعباني/ شامل سه جلد).
• انتشار"موسيقي فارابي"(مهدي بركشلي)."سي قطعه چهارمضراب براي سنتور"(فرامرز پايور).
• انتشار"شيوا : آهنگ براي سنتور"(عباس خوشدل).
• درگذشت محمد ايراني مجرد، محمدقلي سهراب زاده و احمد فروتن راد.

1352
• فارغ التحصيلي محمدرضا لطفي از رشته موسيقي در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران؛ با نگارش رساله آواز ايران: تحليل مكاتب اصفهان و تبريز در دوره قاجار (به راهنمايي استادان: نورعلي برومند و محمد تقي مسعوديه).
• ضبط هفت دستگاه موسيقي سنتي ايران با تار نورعلي برومند.
• تاسيس انجمن ژونس موزيكال ايران.
• آغاز چهارمين دروه انتشار مجله"موسيقي"، به سردبيري سعدي حسني از انتشارات انجمن ژونس موزيكال تهران.
• تصدي علي رهبري براي رياست هنرستان موسيقي ملي و سفر مطالعاتي مصطفي كمال پورتراب به پاريس.
• تجديد چاپ كتاب"رديف موسيقي ايران".
• آغاز تدريس حسن فرشاد در هنركده موسيقي ملي.
• تعطيل نهايي مجله"موزيك ايران"بعد از 21 سال فعاليت.
• انتشار"تاريخچه پنجاه ساله موسيقي آذربايجان"(محمدحسن عذاري) در تبريز.
• انتشار"زندگي و آثار ابوالحسن صبا"(متن همراه صفحه گرام، باصداي فيروزه امير معزّ/چاپ كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان).
• درگذشت حسين تهراني و اميرارسلان درگاهي در تهران و محمدحسن عذاري در تبريز.


1353
• تاسيس"موزه صبا"در محل خانه مسكوني ابوالحسن صبا (تهران – خيابان ظهيرالاسلام، شماره 92) باحضور علي اكبر شهنازي، دعوت از اساتيد برجسته براي
تدريس در آن محل و تشكيل كلاس موسيقي در آن.
• عضويت محمدرضا لطفي در هيئت علمي دانشكده هنرهاي زيبا، همكاري با واحد موسيقي راديو تهران و تاسيس گروه شيدا به همراهي به همراهي جمعي ديگر.
• انتصاب علي رهبري به جاي يوسف يوسف زاده براي سرپرستي هنرستان عالي موسيقي.
• تهيه وتنظيم سلسله صفحات"آشنايي با موسيقي ايراني"توسط كامبيز روشن روان (انتشار از كانون فكري كودكان و نوجوانان).
• آغاز انتشار مجدد آثار موسيقي معاصر به صورت نوار كاست براي عموم.
• ايجاد سلسله برنامه هاي "گلهاي تازه"در راديو تهران: اجراهاي ساز و آواز نسل جديد موسيقيدانان ايراني.
• انتشار"تجزيه و تحليل چهارده ترانه محلي ايراني"(محمد تقي مسعوديه).
• انتشار"كتابشناسي و موسيقي"(ويدا مشايخي).
• درگذشت بهمن هيربد.

1354
• سفرتحقيقي – تحصيلي مجيد كياني و اقامت در فرانسه. پژوهش در بخش موسيقي شناسي دانشگاه سوربن پاريس.
• تجديد چاپ اصلاحي"بحورالالحان"(فرصت الدوله شيرازي) به كوشش علي زرين قلم.
• اجراي موسيقي توصيفي"بيژن و منيژه"در تالار رودكي،(حسين دهلوي).
• بازنشستگي مصطفي كسروي از وزارت فرهنگ و هنر.
• تجليل از درويش خان در تالار رودكي: ساز تنهاي سعيد هرمزي و مرتضي ني داود، اجراي جمعي از گروه پايور.
• تشكّل گروه شيدا، فعاليت محمرضا لطفي و اجراي كنسرتها.
• تشكيل برنامه هاي"گلچين هفته"در معرفي هنرمندان قديمي و پخش آثار آنها، به كوشش هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سايه).
• انتشار"موسيقي آوازي ايران: دستگاه شور، به روايت استاد عبدالله دوامي"( به كوشش محمدرضا لطفي/ نتها، مصاحبه با استاد دوامي، دو صفحه 45 دور محتوي دستگاه شور با تار محمدرضا لطفي و آواز نصرالله ناصح پور).
• انتشار"تاريخ موسيقي نظامي ايران"(حسينعلي ملاح).
• انتشار"مداومت در موسيقي ايران: نفوذ علمي و عملي موسيقي ايران در كشورهاي ديگر ً(مهدي فروغ).
• انتشار"تاريخچه اي بر ادبيات آهنگين ايران"(نادره بديعي).
• انتشار"سبكبال ؛ در شور، براي اركستر"(حسين دهلوي).
• انتشار"تعزيه درايران و دو مجلس آن ً(ابراهيم بوذري).
• درگذشت سليمان اميرقاسمي (سليم خان) و مجيد وفادار.

1355
• تشكيل آزمون باربد، توسط گروه موسيقي واحد فعاليتهاي هنري سازمان راديو و تلويزيون.
• بزرگداشت مرتضي ني داود و خدمات او.
• سفر نورعلي برومند به آمريكا، با دعوت برونو نتل: اجراي موسيقي در دانشگاه ايلينويز.
• اجراي "راست پنجگاه"در جشن هنر شيراز: محمدرضا لطفي، ناصر فرهنگ فر و محمدرضا شجريان.
• جانشيني ابوالقاسم طالب زاده به جاي علي رهبري براي سرپرستي هنرستان عالي موسيقي.
• نامگذاري اركستر سازهاي ملي راديو به نام"اركستر مفتاح"به پاس خدمات مهدي مفتاح.
• تعطيل نهايي مجله"موسيقي".
• بازنشستگي حسين همدانيان از راديو تهران.
• انتشار مجموعه دوم "نغمه هاي كودك"(حسين دهلوي).
• انتشار"ساز شناسي"(پرويز منصوري).
• انتشار"نمونه اي از فهرست آثار دانشمندان ايراني و اسلامي درباره موسيقي"( محمدتقي دانش پژوه).
• انتشار"يادواره ابوالحسن صبا "(پري صفا).
• انتشار"چهل و دو ترانه قديمي ً(نصرت الله حدادي).
• انتشار"تاريخچه هنرستان عالي موسيقي، هنرستان وهنركده ملي"(ابراهيم صفايي).
• درگذشت حسينعلي نكيسا، سعيد هرمزي، نورعلي برومند، رضا ورزنده و قاسم نيكپو.

1356
• تاسيس"انتستيتو موسيقي شناسي ايران"(از شعبه بنياد فرهنگ ايران تابع فرهنگستان ادب و هنر به سرپرستي پرويز ناتل خانلوي) با مديريت مهدي بركشلي.
• سلسله كنسرتهاي گروه مركز حفظ و اشاعه موسيقي.
• جشن سي و هفتمين سالگرد راديو تهران.
• اقامت شش ماهه روبيك گريگوريان در تهران و تدريس در دانشگاه.
• تجديد چاپ"مقاصد الالحان"عبدالقادرين حافظ غيبي مراغي (تقي بينش).
• ساخت"سوئيت بيژن و منيژه"براي اركستر زهي (حسين دهلوي ).
• تهيه سلسله فيلمهاي تلويزيوني از زندگي و آثار علينقي وزيري، به كوشش همايون شهنواز و با همكاري فوزيه مجد و محمدرضا لطفي.
• جشن نودمين سالگرد زندگي علينقي وزيري در هتل هيلتون تهران.
• آزمون باربد در رشته هاي تار، سه تار سنتور، كمانچه، ويولون، ني و آواز.
• انتشار"موسيقي بوشهر"( محمدتقي مسعوديه و يوزف كوكرتز).
• انتشار"تمبك و نگرشي به ريتم از زواياي مختلف"(بهمن رجبي).
• انتشار اولين چاپ "گامهاي گمشده"(مرتضي حنّانه).
• انتشار"شور آفرين (در ابوعطا) براي اركستر"(حسين دهلوي).
• انتشار"دو نوازي تار، در همايون"(هوشنگ ظريف).
• انتشار آلبوم چهارنواره سي و هفت سال راديو"شامل برگزيده آثار تمام راديويي خوانان مشهور.
• انتشار"چهار نوازي مضرابي در اصفهان"(حسين دهلوي).
• انتشار"دستگاههاي موسيقي سنتي ايران: به روايت موسي معروفي، برگرفته از رديفهاي ميرزا عبدالله، ميرزا حسينقلي و درويش خان"( انتقال براي ويولون از لطف الله مفخم پايان).
• انتشار"رديف آوازي موسيقي سنتي ايران"(آونويسي ومقدمه: محمدتقي مسعوديه / همراه آلبوم نوارها با صداي محمود كريمي).
• درگذشت محمدعلي اميرجاهد و حسين بيگلري پور.

1357
• پايان سرپرستي ابوالقاسم و ابراهيم روحي فر بر هنرستان عالي موسيقي.
• بازنشستگي منصور گلزاري از هنرستان موسيقي ملي، بعد از سي سال خدمت.
• تشكيل نمايشگاه "چهره هايي از پيشروان هنر وادبيات معاصر در ايران"در فرهنگسراي نياوران.
• برگزاري دومين آزمون باربد و معرفي برندگان آن.
• ساخت واجراي قطعه ًحصار"توسط حسين عليزاده، درپي استعفاي جمعي گروه شيدا از راديو و تلويزيون.
• انتشار"چهره هايي از پيشروان هنر و ادبيات معاصر ايران"(انتشارات فرهنگسراي نياوران).
• انتشار"هشت آهنگ براي سنتور"(فرامرز پايور).
• انتشار"انديشه هاي علمي فارابي درباره موسيقي"(مهدي بركشلي).
• درگذشت عبدالله دادور(قوام السلطان)، حسن رادمرد، يوسف فروتن، حسين ناصحي و لطف الله مجد.

1358
• دوران موقت سرپرستي بخش موسيقي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران توسط محمدرضا لطفي.
• يك دوره كوتاه توليد سرودهاي انقلابي (گروه شيدا – گروه عارف – محمد رضا لطفي – محمدرضا شجريان و شهرام ناظري ).
• حذف دوره هاي آموزش موسيقي در هنرستانها(دوره متوسطه به كار ادامه داد. دوره هاي ابتدايي و راهنمايي به وزارت آموزش و پرورش و دوره عالي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل شد).
• بازنشستگي حسين دهلوي از وزارت فرهنگ وهنر.
• مهاجرت مرتضي ني داود به آمريكا و اقامت براي هميشه.
• به مناسبت درگذشت علينقي وزيري در 92 سالگي: برگزاري مجلس بزرگداشت او بااجراي موسيقي در تالار رودكي (به كوشش حسين دهلوي).
• انتشار"ترجمه برگزيده الاغاني: قسمت اول"(ابوالفرج اصفهاني / محمد حسن مشايخ فريدني).
• انتشار"مقدمهاي بر شناخت موسيقي در اسلام"(سينا واحد).
• درگذشت علينقي وزيري و سيّد جواد بديع زاده.
• انتشار"پرنيان": دونوازي براي سنتور و تار در چهارگاه (فرامرز پايور).
• انتشار"گفتگو ً: دونوازي براي سنتور و كمانچه در شور (فرامرز پايور).

1359
• تعطيل شدن بخش موسيقي دانشكده هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران.
• ادغام دو هنرستان (عالي موسيقي / موسيقي ملي) دريك اداره و تفكيك به دو بخش دختران و پسران.
• انتشار"موسيقي تربت جام"(محمدتقي مسعوديه).
• انتشار"تئوري موسيقي"(فرامرز پايور).
• انتشار"رديف چپ كوك براي دوره عالي سنتور"(فرامرز پايور).
• درگذشت عبدالله دوامي، حسن مشحون و اسماعيل مهرتاش.

1360
• تعطيل و تعويق موقت كل امور اجرايي و صحنه اي موسيقي.
• انتشار"زندگي سيّد علي اصغر كردستاني"(عباس كمندي).
• انتشار"كنسرتينو براي سنتور واركستر ً(حسين دهلوي – فرامرز پايور).
• انتشار"فرهنگ موسيقي ايراني"(ارفع اطرايي).
• انتشار"سماع وفتوت (اثر احمدبن محمد طوسي)به كوشش احمد مجاهد.
• انتشار"نغمه هاي آذربايجاني براي تمام سازها ً(علي برلياني).
• انتشار"سلفاي موسيقي ايران ً(بهزادباشي).
• درگذشت غلامحسين ظهيرالديني، نصرالله زرين پنجه، غلامحسين مين باشيان، ابراهيم سرخوش و سيّدجلال تاج اصفهاني.

1361
• آغاز كار تدريجي دوره متوسطه هنرستانهاي موسيقي درتهران(پسران - دختران ).
• انتشار"فانوس: دونوازي براي سنتور، دراصفهان ً(فرامرز پايور).
• انتشار"مجموعه پيش درآمد و رنگ براي ويولون"(فرامرز پايور).
• انتشار"قطعات موسيقي مجلسي براي سنتور"(فرامرز پايور).
• انتشار"زمينه شناخت موسيقي ايراني"(فريدون جنيدي).
• انتشار"بيست قطعه براي سنتور"(پرويز مشكاتيان).
• درگذشت اسماعيل اديب خوانساري.

1362
• بازگشايي موزه صبا.
• آغاز حركتهاي جديد در موسيقيايي كردن آثار منبعث از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ؛ ساخت واجراي سرود ًهمپاي جلودار"؛ از سيّد حسام الدين سراج (باكلام حميد سبزواري).
• انتشار"يادنامه تاج"(منوچهر قدسي).
• انتشار نوار"به ياد سيّد حسن طاهرزاده (درسه گاه):مكتب اصفهان"به كوشش محمدرضا لطفي و صداي صديق تعريف.
• انتشار"سارنگ: دونوازي براي سنتور و تار، در دشتي"(مهرداد دلنوازي)
• انتشار"ترانه هاي محلي ايران براي پيانو"(سياوش بيضايي).
• انتشار"بيست ترانه محلي فارس"(محمدرضا درويشي باهمكاري عطاءالله جنگوك).
• درگذشت لطف الله مفخم پايان (يزدان مهر)، فيض الله دلشادفر، شهباز برمكي و علي اكبر شهنازي.

1363
• صدور اساسنامه جديد وتصويب برنامه تحصيلي دوره چهارساله متوسط هنرستان موسيقي.
• انتشار نوار"گذري در شيوه سنتورنوازي حبيب سماعي"؛ باسنتور مجيد كياني: اولين اثر مصوّت در معرفي و احياي شيوه قديم سنتورنوازي موسيقي رديف دستگاهي ايران.
• انتشار"شعر و موسيقي در ايران"(آرتور كريسين سن / عباس اقبال آشتياني)
• انتشار"گزيده اي از سرود و آهنگهاي انقلابي"(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي / تهران).
• انتشار"منوچهري دامغاني و موسيقي"(حسينعلي ملاح).
• انتشار"فانتزي براي تار و اركستر براساس قطعه بند باز، اثر علينقي وزيري (حسين دهلوي).
• انتشارتجديد چاپ"حافظ و موسيقي"(حسينعلي ملاح).
• انتشار"شعر وموسيقي"(مهدي فروغ).
• انتشار"به ياد اقبال: پرلود براي پيانو"(محمدرضا درويشي).
• انتشار"موسيقي فيلم"(تورج زاهدي).
• انتشار"رنگ شهر آشوب: تنظيم براي سنتور".
• انتشار"بيژن ومنيژه : سوئيت براي اركستر زهي"(حسين دهلوي).
• درگذشت روح انگيز (بتول عباسي) و منصور معارفي.

1364
• تعطيل كانون چنگ، كانون رودكي وديگر مراكز آموزش و انتشار موسيقي در تهران.
• اولين جشنواره موسيقي فجر.
• انتشار"مثنوي در دستگاههاي موسيقي ايران"(حسين عليزاده).
• انتشار"موسيقي بلوچستان"(محمدتقي مسعوديه).
• انتشار"ديوان عارف قزويني به اضافه اشعار و تصانيف وقطعات منتشر نشده"(به كوشش سيّد هادي حائري).
• انتشار"ترجمه برگزيده الاغاني: قسمت دوم از كتاب اول ً(ابوالفرج اصفهاني / محمد حسن مشايخي فريدني).
• انتشار"يادنامه محمود كريمي"(به كوشش خانواده كريمي و جمعي ديگر).
• تجديد چاپ"موسيقي ايراني"(روح الله خالقي).
• انتشار"اثري در چهارگاه"(علي تجويدي).
• انتشار"رديف كامل همايون براي ويولون: برگرفته از رديف هاي ميرزا عبدالله و ميرزا حسينقلي، قطعاتي از ش. ك و علي تجويدي • انتشار"دونوازي سنتور، در نوا"، (سوسن دهلوي).
• انتشار"رديف هاي كامل ماهور شور براي ويولون و كمانچه، به روايت ميرزا عبدالله و آقا حسينقلي"(شاملو كاربند).
• انتشار جلد دوم"ده قطعه براي تار"(حسين عليزاده).
• انتشار"فانتزي براي گروه تمبك و اركستر"(اثر حسين دهلوي، بخش گروه تمبك از حسين تهراني).
• انتشار"سنتور و ناظمي"(ارفع اطرايي).
• انتشار"ويژگي سنتور در موسيقي ايران"(مهدي ستايشگر).
• انتشار"سلفاي موسيقي سنتي ايران"(بهزاد باشي).
• درگذشت غلامحسين بنان.

1365
• دومين جشنواره موسيقي فجر.
• انتشار"مباني موزيكولوژي: موسيقي شناسي تطبيقي"(محمدتقي مسعوديه).
• انتشار"موسيقي ايراني و پندارهاي اجتماعي"(عبدالله ملت پرست).
• انتشار"شوشتري براي ويولون و اركستر، براساس اثر ابوالحسن صبا"(حسين دهلوي).
• درگذشت ابراهيم بوذري و حسينقلي دفتري.

1366
• افتتاح مجدد دوره هاي راهنمايي تحصيلي در هنرستانهاي موسيقي.
• تشكيل دوره هاي مختلف آموزش"شناخت موسيقي ايراني"توسط مجيد كياني در تهران وشهرستانها.
• تجديد چاپ"شعر وموسيقي در ايران"(مجموعه مقالات).
• سومين جشنواره سراسري موسيقي فجر.
• انتشار"تاريخ موسيقي خاورزمين – نوشته: هنري جرج فارمر، (ترجمه: بهزاد باشي).
• انتشار"تاريخ تحول ضبط موسيقي ايران"(ساسان سپنتا).
• انتشار"جامع الالحان از عبدالقادرين حافظ غيبي مراغي (تقي بينش).
• انتشار"آگاهي نامه: بولتنهاي سومين جشنواره فجر"درسه شماره.
• درگذشت مهدي بركشلي،اميرناصر افتتاح، مسعود معارفي، محمود محمودي خوانساري، محمدعشقي نوايي و غلامحسين بيكجه خاني.

1367
• صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) درباره موسيقي.
• آغاز استفاده از اركستر عروسكي در نمايش عروسكي"كارگاه 2"به كوشش بهروز غريب پور.
• برگزاري نخستين مراسم تجليل از اساتيد موسيقي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ؛ اعطاي جايزه و لوح سپاس در تالار وحدت.
• تشكيل انجمن موسيقي ايران.
• چهارمين جشنواره سراسري موسيقي فجر و شركت گسترده گروه هاي موسيقي محلي و اجراي برنامه هاي فراوان در سالنهاي تهران.
• انتشار آلبوم نوارهاي"هفت دستگاه موسيقي ايران"(رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند )، توسط مجيد كياني.
• تجديد چاپ"گامهاي گمشده"(مرتضي حنّانه).
• تجديد چاپ اصلاحي"بحور الالحان"(فرصت الدوله شيرازي) به كوشش محمد قاسم صالح رامسري.
• بازگشايي مجدد بخش موسيقي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران: امتحان ورودي و تحصيل اوليه گروه دانشجويان پذيرفته شده.
• فستيوال موسيقي"جاده ابريشم"و حضور هنرمندان ايراني در آن، باشركت داود گنجه اي، جليل عندليبي و....
• انتشار اولين شماره فصلنامه آهنگ (به كوشش عباس معروفي،عبدالحي شماسي ).
• انتشار"ويژه نامه آهنگ،مخصوص چهارمين جشنواره سراسري موسيقي فجر (يك شماره) به كوشش عبدالحي شماسي.
• انتشار جلد اول"موسيقي مذهبي ايران: موسيقي تعزيه"(محمدتقي مسعوديه).
• انتشار جلد اول"شيوه ني نوازي وشناخت سازهاي بادي ايران ً(محمدعلي كياني نژاد).
• انتشار چاپ سوم"سماع در تصوّف"(اسماعيل حاكمي).
• انتشار"قطعات و چهارمضرابهايي براي ويولون"(شاملو كاربند).
• انتشار"چهره هاي موسيقي ايران"(شاپور بهروزي).
• انتشار"پيوند موسيقي وشعر"(حسينعلي ملاح).
• انتشار"رديف ابتدايي براي سنتور"(فرامرز پايور).
• انتشار نخستين فصلنامه – ويژه نامه هاي موسيقي بعدازانقلاب در ايران (با نام"آهنگ").
• درگذشت مسعود معارفي و اسماعيل ديبا.

1368
• پنجمين جشنواره موسيقي فجر.
• سخنراني آموزشي مجيد كياني در تالار وحدت: نسبتهاي هماهنگ در موسيقي سنتي ايران.
• برگزاري مراسم نخستين دوره انتخابات نوار سال در شاخه هاي مختلف موسيقي، توسط مركز سرود وآهنگهاي انقلابي.
• تهيه"رساله خاتمه جامع الالحان اثر عبدالقادرغيبي مراغي"(ويراسته: تقي بينش / انتشار درپائيز 1373).
• تجديد چاپ و انتشار"ساز و موسيقي و آهنگ باستان"(شمس العلماء قريب).
• بزرگداشت سراسري و تجليل ازمقام خواجه شمس الدين محمد حافظ شيراز: انتشار نوارهاي متعدد، با استفاده از كلام خواجه شيراز.
• سه شب اجراي موسيقي، باصداي محمدرضا شجريان و همراهي جلال ذوالفنون، داريوش پيرنياكان و محمد موسوي.
• "آموزش تار و سه تار"درسه جلد (اسدالله حجازي).
• "آموزش مقدماتي سنتور"(اسدالله حجازي و منوچهر جهانبگلو).
• تجديد چاپ متن ويراسته شده"آموزش تمبك"(به كوشش حسين دهلوي، همكاري حسين تهراني و جمعي ديگر).
• تجديد چاپ"شيوه ني نوازي و شناخت سازهاي بادي ايران ً(محمدعلي كياني نژاد).
• انتشار"دوگفتار درباره خنياگري و موسيقي ايران"(هنري جرج فارمر، مري بويس /بهزاد باشي).
• انتشار اولين نشريه مستقل ويژه موسيقي ايران در خارج از كشور:"نامه شيدا"به كوشش محمدرضا لطفي.
• انتشار"رساله در موسيقي از كمال الدين بنايي هروي ً(داريوش صفوت و تقي بينش ).
• انتشار"ترجمه برگزيده الاغاني ً(ابوالفرج اصفهاني / محمدحسن مشايخي فريدني).
• انتشار نخستين متن متعلق به جريان اصالتخواهي متفكرانه درمباني هفت موسيقي رديف دستگاهي ايران"(مجيد كياني).
• انتشار"آموزش ارگ و پيانوي ايراني"(مهرداد امين).
• انتشار"رهگذر: دونوازي براي سنتور و فلوت ً(فرامرز پايور).
• انتشار آلبوم نوارهاي"هفت دستگاه موسيقي ايران: رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ً، نخستين متن مصوّت از موسيقي رديف دستگاهي شده براي سنتور با اسلوب اجرايي قدما (مجيد كياني).
• انتشار"چهار شماره"ويژه نامه اهنگ"،مخصوص پنجمين جشنواره سراسري موسيقي فجر (به كوشش تورج زاهدي و عباس معروفي).
• انتشار ً... به رهبري مرتضي حنّانه"(تورج زاهدي – سيّد عليرضا ميرعلي نقي ).
• انتشار جلد دوم فصلنامه آهنگ (به كوشش عباس معروفي و عبدالحي شماسي).
• انتشار"موسيقي در تاريخ و قرآن"(علي اسماعيل پور).
• انتشار شماره 2 – 3"نامه شيدا"درآمريكا: (ويژه قمرالملوك وزيري).
• انتشار"رديف آوازهاي ايراني براي ويولون و فلوت"(منوچهر لشگري).
• انتشار جلد اول"ده قطعه براي تار"(حسين عليزاده).
• انتشار"مجموعه آثار درويش خان"(ارشد طهماسبي).
• انتشار"سرباز: قطعه اي براي آواز گروهي واركستر"(حسين دهلوي / با كلام ابراهيم صفايي).
• درگذشت حسين قوامي، عبدالعلي وزيري، مرتضي حنّانه، فريماه برزين و عزّت روح بخش.

1369
• ششمين جشنواره سراسري فجر.
• آغاز سلسله سفرهاي هنرمندان ايراني به كشورهاي خارجي براي اجراي كنسرت: معرفي آخرين انواع اجراهاي موسيقي ايراني معاصر به جهانيان.
• تجديد ضبط و ويرايش محتوايي آلبوم نوارهاي هفت دستگاه موسيقي ايران (مجيد كياني).
• چاپ مجدد ويراسته نشده از:"آوازشناسي موسيقي ايراني ً(علينقي وزيري).
• تجديد چاپ متن تغيير يافته"ويژگي سنتور در موسيقي سنتي ايران"( مهدي ستايشگر ).
• نامگذاري تالاري در پارك ارم به نام"تالار حنّانه ً.
• اولين كنسرت بزرگ پژوهشي – آموزشي در بازيابي مباني اجراي موسيقي گذشته و تطبيق مقايسه اي آن بااجراهاي امروز: ًبررسي سه شيوه هنر تكنوازي در موسيقي ايران"؛ با سخنراني وسنتور نوازي مجيد كياني. تهران، تالار تئاتر شهر، به كوشش مركز سرود و آهنگهاي انقلابي.
• بزرگداشت مرتضي حنّانه در تالار وحدت: اجراي اركستر سمفونيك به رهبري فريدون ناصري.
• انتشار"آموزش قانون"(مليحه سعيدي).
• انتشار اولين شماره مجله "آوا"ويژه موسيقي،درخارج از كشور (به كوشش محمدرضا شجريان و م.ح. سعيدي ).
• انتشار شماره 4 – 5 "نامه شيدا"(به كوشش محمدرضا لطفي و همكاري سيّد عليرضا ميرعلي نقي).
• انتشار نوار"ضربيهاي حبيب سماعي"(مجيد كياني): ادامه جريان احياي شيوه قدمايي سنتور نوازي.
• انتشار دوشماره"ويژه نامه آهنگ"مخصوص ششمين جشنواره سراسري موسيقي فجر (به كوشش سيّدعليرضا ميرعلي نقي).
• انتشار جلد اول"آموزش سه تار"كتاب ونوار (جلال ذوالفنون، به كوشش مهرداد ترابي ).
• انتشار"دوازده مقام موسيقي ايران براي راست كوك سنتور برپايه رديف آوازي محمود كريمي ً(ارفع اطرايي).
• انتشار مجموعه نتهاي"دستگاه شور: رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ً(مجيد كياني).
• انتشار"چشم انداز موسيقي ايران ً(ساسان سپنتا).
• انتشار"از نور تا نوا: يادواره غلامحسين بنان ً(پريدخت بنان – داريوش صبور).
• انتشار جلد اول"مردان موسيقي سنتي و نوين ايران"(حبيب الله نصيري فر).
• انتشار جلد سوم"فصلنامه آهنگ"(تاريخ تهيه: تابستان 1368، انتشار در پائيز 1369 / به كوشش عباس معروفي و عبدالحي شماسي).
• انتشار"شرح زندگاني درويش خان ً(حسينعلي ملاح).
• انتشار"دستور مقدماتي تمبك"(محمد اخوان).
• انتشار"يادواره مرتضي حنانه"(مجموعه مقالات گردآوري شده، به كوشش شهين حنّانه).
• انتشار"نگرشي نو در مباني فقهي موسيقي (حسين ميرزاخاني).
• انتشار آلبوم دونواره"حافظانه"؛ به مناسبت سال بزرگداشت حافظ: قطعات برگزيده از ساز وآواز موسيقيدانان نامي معاصر.
• درگذشت مهدي خالدي، فرحدخت عباس طاقاني (پوران)، منوچهر جهانبگلو، شاپور حاتمي، حميد وفادار، ملكه برومند، رضا گلشن راد و مرتضي ني داود.
• آغاز روند جديد فعاليتهاي مركز سرود وآهنگهاي انقلابي.
• حضور هنرمندان ايراني در جشنواره ايراني در جشنواره جهاني فرانسه"آوينيون"،درخشش حاج قربان سليماني،عليرضا سليماني، شاپور مرادي و... سعيد شنبه زاده.
• هفتمين جشنواره سراسري موسيقي فجر: ايجاد بخش موسيقي ملل مسلمان به منظور بازيابي هويّت مشترك فرهنگي كشورهاي مسلمان در زمينه هاي هنري موسيقي.
• اجراي قطعه"حماسه خرمشهر"(ساخته مجيد انتظامي) همراه بانمايشي با همان عنوان. توسط اركستر سمفونيك تهران،تالار وحدت و فرهنگسراي بهمن (اولين اجراي زنده موسيقي – نمايش توسط اركستر سمفونيك تهران بعد از انقلاب اسلامي )- بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدّس.
• برگزاري جشنوازه سراسري ني نوازان در تالار انديشه،به كوشش واحد موسيقي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي.
• تاسيس دفتر مطالعات ديني هنر توسط سيّد شهيد مرتضي آويني: آغاز پژوهش در رسالات برگزيده موسيقي ايران.
• تشكيل بخش موسيقي در واحد معاونت آموزشي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي.
• برگزاري اولين يادواره موسيقي دفاع مقدّس به مناسبت سوم خرداد ؛ تهران، مشهد، اروميه، كرمانشاه، اهواز و خرمشهر.

1370
• تجديد چاپ كتاب"سنتور و ناظمي"(ارفع اطرايي).
• كنسرت به ياد اقبال آذر در تالار وحدت، باصداي كريم صالح عظيمي.
• بازگشت احمد پژمان، عليرضا مشايخي و داريوش طلايي به ايران.
• برنامه ريزي وبرگزاري سلسله برنامه هاي"پژوهشي – آموزشي"موسيقي ايراني در تالار انديشه، به كوشش رضا مهدوي.
• تهيه، تنظيم وپخش نخستين سلسله برنامه هاي راديويي، براي شناسايي موسيقي اصيل ايراني ؛ باعنوان"چكاوك ً؛ حاوي گفتارهايي در شناسائي موسيقيدانان ؛ موسيقي ايراني وانواع گرايشهاي معاصر آن، پخش نمونه هايي از آثار اساتيد شناخته شده.
• برگزاري جشنواره "هفت اورنگ"توسط واحد موسيقي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي در تالار انديشه: ارائه نمونه هاي برجسته از اجراهاي موسيقي مقامي و موسيقي دستگاهي.
• ده روز اجراي موسيقي كودكان در فرهنگسراي بهمن: 10تا22بهمن.
• (اسفند): درگذشت مهران قلعه اي دانشجوي موسيقي (دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران) درتصادف اتومبيل
• انتشار جلد دوم"مردان موسيقي سنتي و نوين ايران"(حبيب الله نصيري فر).
• انتشار"مهدي خالدي"(حبيب الله نصيري فر).
• انتشار"بيژن ومنيژه: براي اركستر سمفونيك"(حسين دهلوي).
• انتشار"حبيب سماعي"(ارفع اطرايي).
• انتشار جلد پنجم"فصلنامه آهنگ"ويك شماره"ويژه نامه آهنگ": مخصوص هفتمين جشنواره موسيقي فجر.
• انتشار"نقشي به ياد (ًعلي خسروي).
• انتشار"هفت خسرواني": مجموعه پرتره ها از موسيقي دانان بزرگ قديمي.
• انتشار جلد اول"نغمه: 27 آهنگ براي سنتور"(احد بهجت).
• انتشار"هشت گفتار درباره حقيقت موسيقي غنائي"(اكبر ايراني قمي).
• انتشار"موسيقي ايراني: چهارگاه، همايون وبيات اصفهان ً(علي تجويدي)
• انتشار"آموزش تمبك"(محمد اسماعيلي).
• انتشار جلد سوم"ده قطعه براي تار"(حسين عليزاده).
• انتشار"آموزش تمبك"(بهروز جانقزباني).
• انتشار"بررسي سه شيوه هنر تكنوازي در موسيقي ايران ً(مجيد كياني / ويراسته سيّد عليرضا ميرعلي نقي ).
• انتشار چاپ جديد وويراسته شده كل متن "نظري به موسيقي"(روح الله خالقي).
• انتشار مجموعه نوار وكتاب "ريتم به زبان نت"در آموزش تمبك (امير بيداريان).
• انتشار"رديف كامل ماهور وشور براي ويولون وكمانچه"(شاملو كاربند).
• انتشار"آموزش تار آذربايجاني يا تار مكتبي"(علي سليمي آلود).
• انتشار"سماع درويشان بر تربت مولانا"(ابوالقاسم تفضلي).
• انتشار"نفعات فولكلوريك كردي"(اسدالله امجدي).
• انتشار"هفت اورنگ"(بهمن بوستان، محمدرضا درويشي).
• انتشار"ريتمهاي ورزشي ً(فرامرز نجفي تهراني).
• انتشار"متد قانون و آهنگهايي براي اين ساز"(مهدي مفتاح).
• انتشار آلبوم چهارنواره"آموزش سه تار: دستور مقدماتي سه تار(كتاب اول و دوم)"بااجراي حسين عليزاده.
• انتشار جلد اول "كتاب ماهور"(كوشش گروهي).
• انتشار آلبوم دونواره"شيوه هاي نوين كوك سه تار"با اجراي احمد عبادي.
• انتشار كتاب ونوار"قطعاتي درشور ً(فريدون حافظي كرمانشاهي).
• انتشار مجموعه كتاب ونوارهاي"رديف سازهاي موسيقي سنتي ايران: رديف تار وسه تار ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ً(مقدمه ونت نويسي از ژان دورينگ).
• درگذشت علي زيباكناري، محسن بي آزار، حيدر اسماعيلي، روبيك گريگوريان، علي اصغر زند وكيلي (زندوكيل)، بهزادباشي، نورالله همايون و حسن كامكار.

1371
• (سوم خرداد): تشكيل اولين اركستر بزرگ نظامي ايران.
• (تيرماه): تشكيل اركستر سمفونيك فرهنگسراي بهمن.
• (ارديبهشت ماه): تشكيل كلاسهاي آموزشي موسيقي در فرهنگسراي بهمن.
• (چهارم مهرماه): تشكيل هنرستان ويژه آموزش موسيقي سنتي ايران درحوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، به اهتمام رضا مهدوي.
• ساخت واجراي دومين سرود جمهوري اسلامي.
• نمايش فيلم ًدلشدگان"(ساخته علي حاتمي): نخستين برداشت سينمايي در ايران (برپايه پرداخت شخصي)منسوب به وقايع موسيقي و موسيقيدانان اواخر
دوره قاجار.
• تجديد چاپ متن تغييريافته"مجموعه آثار درويش خان"(ارشد تهماسبي).
• چاپ جديد ويراسته نشده "تئوري موسيقي"(علينقي وزيري).
• برگزاري هشتمين جشنواره سراسري موسيقي فجر باتشكيا بخش ويژه موسيقي ملل (موسيقي بوسني وهرزه گوين).
• تجديد چاپ بدون تغيير در كتابهاي آموزشي هنرستان موسيقي ملي، به كوشش روح الله خالقي (توسط خانواده خالقي).
• تجديد چاپ كتاب"فرهنگ موسيقي ايراني"(ارفع اطرايي).
• (بهمن ماه): برگزاري نخستين جشنواره سراسري سنتورنوازان: تالار وحدت تهران.
• اجراي گروههاي موسيقي از بوسني وهرزه گوين درتالار وحدت.
• (17 تير – اول مرداد) نمايش همسرايي مختار درتالار وحدت؛ بااجراي اركستر سمفونيك تهران: كارگردان نمايش: محمود عزيزي – آهنگساز: احمد پژمان.
• آغاز كار گروه پژوهش موسيقي قديم در دايره المعارف هنر ديني (به سرپرستي محمد مددپور) درتهيه فهرست اعلام و مداخل موضوعات موسيقي قديم ايران.
• تجديد چاپ كتاب"بيست قطعه براي سنتور ً(پرويز مشكاتيان).
• انتشار"سونات رنج: زندگينامه ابوالحسن صبا"(وحيد ايوبي).
• انتشار"مجموعه اي آثار ركن الدين خان"(ارشد تهماسبي).
• انتشار"گفتگو با حسين دهلوي – گفتگو با علي تجويدي ً(ناصر حريري).
• انتشار سه جلد "آهنگهاي محلي شمال ايران و جنوب ايران ً(تنظيم براي پيانو: احمد پژمان / بامقدمه احمدرضا احمدي).
• انتشار"شيوه كمانچه نوازي"(مهدي آذرسينا).
• انتشار"مطرب عشق"(حميد تجريشي).
• انتشار"امير پازواري و شعر وموسيقي ً(م.م. روجا).
• انتشار سه رساله موسيقي: كنزالتحف / دانشنامه علايي / اخوان الصفا ( به كوشش تقي بينش).
• انتشار جلد دوم"كتاب ماهور"(كوشش گروهي).
• انتشار"يكصد آهنگ"(جواد لشگري).
• انتشار"موسيقي نظامي"(ويژه نامه اركستر نيروهاي مسلح به مناسبت سالروز حماسه جاودانه فتح خرمشهر).
• انتشار جلد سوم "مردان موسيقي سنتي و نوين ايران"(حبيب الله نصيري فر)
• انتشار موسيقي ملي ايران و ترانه هاي ملي ايران تنظيم براي پيانو ً( عطاءالله خرّم ).
• انتشار كتاب ونوار "تندر"(مسعود شناسا).
• انتشار"گفتگوي دل: براي آواز واركستر"(حسين دهلوي).
• انتشار آلبوم دونواره"مي ناب"آثاري از روح الله خالقي ً(بازسازي گلنوش خالقي ) با مقدمه حسينعلي ملاح.
• انتشار آلبوم دونواره"صداي شاعر: زندگي واشعار استاد شهريار ً(باصداي اصغر فردي ): خاطرات شاعر از موسيقيدانان زمان خود، همراه پخش قطعاتي از آثار آنها.

• انتشار آلبوم دونواره"دستور سنتور"(فرامرز پايور).
• درگذشت حبيب الله بديعي، حسينعلي ملاح، احمد عبادي، اسماعيل زرين فر، موسي ني داود و امير قره داش.

1372
• اجراي قطعه"فلك الافلاك"ساخته كامبيز روشن روان، اجرا توسط اركستر سمفونيك تهران در تالار وحدت(همراه با نمايش"قصه زندگي"به كارگرداني رامين احمدي صابر دوست، توسط بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس.
• (سوّم خرداد): برگزاري دومين يادواره موسيقي دفاع مقدّس درتهران – كرمانشاه – اهواز.
• تجديد چاپ"شيوه ني نوازي و..."(م. كياني نژاد).
• تشكيل اولين مسابقه اركسترهاي نظامي ايران بعد ازانقلاب اسلامي در دومين يادواره موسيقي دفاع مقدس.
• نامگذاري سالن تمرين اركستر فرهنگسراي بهمن به نام حشمت سنجري.
• نهمين جشنواره سراسري موسيقي فجر.
• تشكيل شوراهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تعيين وضعيت مطلوب آموزشي درهنرستانهاي موسيقي.
• بازگشت موقت محمدرضا لطفي به ايران، ديدار بعداز هشت سال.
• تجديد چاپ بدون تغيير"چهره هاي موسيقي ايران"(شاپور بهروزي).
• چاپ چهارم"شيوه ني نوازي و..."(م. كياني نژاد).
• تهيه آلبوم نوارهاي محتوي اجراهاي منتخب از ساز وآواز اساتيد موسيقي عصرقاجار باعنوان "گنج سوخته".
• پايان دوره انتشار مجله"آوا"درآلمان.
• نخستين اجراء اركستر مضرابي به رهبري حسين دهلوي به همت مركز سرود و آهنگهاي انقلابي و حمايت انجمن موسيقي ايران (مهرماه).
• انتشار"راكها در دستگاه ماهور"(رحمت الله بديعي) به كوشش مجيد درخشاني درآلمان.
• انتشار"مباني فقهي و رواني موسيقي از امام المجتهدين شيخ انصاري (ره)"«حسين ميرزاخاني».
• انتشار آلبوم شش نواره"آموزش سنتور: رديف ابوالحسن صبا"(آذر هاشمي).
• انتشار آلبوم سه نواره"رديف سه تار"(سعيد هرمزي).
• انتشار دو آلبوم هشت نواره "رديف نوازي"(براي تار وسه تار،رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ) بااجراي حسين عليزاده.
• انتشار"كتاب سال شيدا: مجموعه مقالات موسيقي"(به كوشش محمد رضا لطفي ) درآمريكا.
• انتشار متن ويراسته و مصوّر"كتاي سال شيدا : مجموعه مقالات موسيقي"در ايران.
• انتشار "فصلنامه سينمايي فارابي: ويژه موسيقي فيلم در ايران (مجموعه مقالات).
• انتشار"موسيقي ايراني براي سه تار (مهرداد امين).
• انتشار جلد دوم مجموعه كتاب ونوار "آموزش سه تار"،(از جلال ذوالفنون، به كوشش مهرداد ترابي ).
• انتشار "كتاب و نوار شيوه بربط نوازي"(منصور نريمان).
• انتشار"گفت و شنودي با فريدون ناصري - گفت و شنودي با مجيد كياني، (ناصر حريري).
• انتشار"درآمدي برشيوه دف نوازي"(سيّد عماد توحيدي).
• انتشار"مجموعه سرودهاي انقلابي: پيام انقلاب ً(محسن سبحاني).
• انتشار كتاب و نوار "آموزش سنتور: روش رديف نوازي / دستگاه شور"(مجيد كياني، بامقدمه تشريحي درباره سنتور به قلم رضا مهدوي).
• انتشار دوجلد"گلبرگ: ترانه هايي برگزيده شده از آثار موسيقيدانان ايران، تنظيم شده براي سنتور، تار، سه تار و... ً(حميد صنايع و حسن كاظم زاده).
• انتشار آلبوم نوارهاي"موسيقي شمال خراسان"حاوي اجراهاي برگزيده از ساز وآواز اساتيد بزرگ موسيقي شمال خراسان (به كوشش كليم الله توحيدي اوغازي و محمدرضا درويشي).
• انتشار كتاب ونوارهاي"رديف موسيقي ايران براي پيانو"(اثر جواد معروفي، بامقدمه تشريحي وشرح حال مؤلف به قلم سيّدعليرضا ميرعلي نقي).
• انتشار جلد سوّم "كتاب ماهور"(به كوشش گروهي).
• انتشار كتاب ونوارهاي "شناخت رديف موسيقي ايراني"(داريوش طلايي).
• انتشار"قطعات موسيقي ايراني براي پيانو"(جواد معروفي).
• انتشار متن تغيير يافته و كامل شده"هفت دستگاه موسيقي ايران"(اثر مجيد كياني، به كوشش و ويرايش منصوره(شيوا كاوياني) • انتشار نخستين سالنامه ويژه موسيقي در ايران (تاليف سيّدعليرضا ميرعلي نقي، چاپ و انتشار به كوشش مؤسسه فرهنگي نگين).
• درگذشت جواد معروفي، فرهاد دلشاد فر، شاپور نياكان درتهران، محمود فرنام درتبريز و پرويز خطيبي نوري (ترانه سرا) درآمريكا.

1373
• تجديد چاپ"زمينه شناخت موسيقي ايراني"(فريدون جنيدي).
• انتشار"سه تار ساز"(سيّد جواد چايچي اصفهاني).
• انتشار كتاب و نوار"هجده قطعه براي تار و سه تار"(كيوان ساكت).
• انتشار"وزن خواني"(علي اكبر شكارچي).
• انتشار جلد دوم "نغمه: پانزده قطعه براي سنتور ً(احد بهجت).
• انتشار"در بزرگداشت فردوسي"(مرتضي حنّانه).
• انتشار"آموزش تمبك براي دوره هاي ابتدايي و متوسطه"(محمد اخوان).
• انتشار"آموزش ابتدايي تار"(به كوشش فرامرز پايور و همكاري جهانشاه صارمي / تهيه شده درسال 1369).
• انتشار"رديف اول، دوم و سوم ويولون"(اثر: اسدالله ملك، بامقدمه پرويز ياحقي).
• انتشار "الفباي موسيقي"(ابوالقاسم فرهمند).
• انتشار كتاب و نوار ًهنرستان"(ويژه نامه مجتمع هنرستانهاي هنر تهران).
• انتشار"اتودهاي ايراني براي ويولون"(مهدي مفتاح).
• انتشار"فروغ عشق: براي آواز واركستر"(حسين دهلوي).
• انتشار "نخست گلبانگ مضرابي: براي اركستر مضرابي ً(حسين دهلوي).
• (اول فروردين ماه): شروع برنامه هاي نوروزي سيماي جمهوري اسلامي ايران بانواي موسيقي ايراني ؛ حضور محمدرضا شجريان و اجراي او در برنامه تلويزيون بعد از پانزده سال.
• انتشار ويژه نامه "آواز"(براي مجمع آئينه و آواز در تالار انديشه) در شش شماره، به كوشش سيّد محمد حاج سيّد رضي و سيّد عليرضا ميرعلي نقي.
• انتشار اولين شماره از فصلنامه موسيقي"سرايش"(به كوشش مهربانو توفيق در دانشگاه هنر).
• (ارديبهشت ماه): پايان دوره پانزده ساله،سرپرستي داريوش صفوت برگروه موسيقي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران.
• (خرداد ماه):آغاز دوره سرپرستي مجيد كياني برگروه موسيقي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران.
• (خرداد ماه): درگذشت مهدي يوسف زاده (هنرآموز موسيقي فرهنگسراي مازندران ) در تصادف اتومبيل.
• (هشتم تيرماه): درگذشت سيّد امير هاشمي (دانشجوي رشته موسيقي).
• (تيرماه): سلسله برنامه هاي راديويي نواي آشنا درمعرفي موسيقي وموسيقي دانان زنده ايراني، باهمكاري رضا مهدوي.
• (دوم مرداد ماه): درگذشت نظام فاطمي (ترانه سرا).
• انتشار آلبوم دونواره ًچهارده مرداد"به مناسبت سالگرد مشروطيت ؛ باآثاري انتخاب شده از صفحات قديمي.
• (مرداد – شهريور): سلسله برنامه هاي تلويزيوني"ساز و ونوا":معرفي سازهاي ايراني، نمايش مراحل ساخت هركدام از آنها ودقايقي از تكنوازي هريك از نوازندگان
برگزيده اين سازها، تهيه شده توسط مؤسسه فرهنگي نگين، پخش ويژه براي ايرانيان خارج از كشور.
• (مهر): سلسله نشستهاي مربوط به امور پژوهشي موسيقي ايران باحضور موسيقي شناسان درفرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. به كوشش داريوش صفوت.
• تشكيل"كانون آهنگسازان قديم"درايران وبرگزاري نخستين نشستهاي آن، به كوشش كامبيز روشن روان.
• (28 آبان – 14 آذر): برگزاري مجمع بزرگ ًآئينه و آواز"(نخستين گردهمايي خوانندگان مختلف موسيقي هاي مقامي نواحي ايران) به كوشش محمدرضا درويشي و كاظم زماني آقايي در تالار انديشه.
• اجراي قطعه "ني نوا"(حسين عليزاده) به رهبري ايرج صهبايي، به همت مركز سرود و آهنگهاي انقلابي.
• برگزاري سمينار بررسي موضوعات هنري - ًموسيقي"– در دانشگاه هنر – از طرف دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري و معاونت پژوهشي دانشگاه هنر.
• (15 آذر ماه): درگذشت رجب علي اميري فلاح در تهران.
• دومين مجلد از سالنامه مصوّر موسيقي ايران (نگارش: سيّد عليرضا ميرعلي نقي، انتشار از مؤسسه فرهنگي نگين و آتليه آوام).
• ( دي ماه) برگزاري مراسم يادبود استاد معروفي در تالار وحدت، توسط ساسان محبي و خانم پرتو كه به اجراي قطعاتي از ساخته هاي استاد معروفي پرداختند.

 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved