1681
  ۱۳۸۹/۶/۲۳
آفرینش های ادبی
عصابه در حوزه هنری
کتاب عصابه نوشته حبیب باوی ساجد در نشست داستان این هفته بررسی و نقد می شود.
   

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان،سیدهاشم حسینی سرپرست آفرینش های ادبی و مسئول جلسه داستان حوزه هنری استان خوزستان گفت در نشست هفتگی داستان که یک شنبه 28/6/89 برگزار می شود کتاب عصابه با حضور حبیب باوی ساجد نویسنده این کتاب نقد و بررسی می شود.
وی افزود:عصابه شامل 13 داستان کوتاه است که بیشتر رویکرد بومی به اقلیم خوزستان و حوادث معاصرآن دارد.از باوی ساجد مستند ساز و داستان نویس خوزستانی کتاب ادبیات معاصر ایران در گذر زمان(نگاهی به زندگی و آثار احمد محمود) نیز توسط انتشارات افراز چاپ و منتشر شده است.
شایان ذکر است نشت داستان بصورت هفتگی و یکشنبه ها در محل مرکز آموزش حوزه هنری استان خوزستان واقع در خیابان آزادگان پشت پارک باغ معین انتهای کوچه بن بست سپید ساختمان مرکز آموزش حوزه هنری استان خوزستان تشکیل می شود.

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved