26634
  ۱۳۹۰/۸/۲۸
قابلیتهای فیلم مستند در انتقال مفاهیم دینی
چکیده پایان نامه نظری مهدی طاهری زاده، دانش آموخته دوره 8 تهیه کنندگی سیما دانشکده با عنوان "بررسی قابلیت های فیلم مستند در انتقال مفاهیم دینی " به استاد راهنمایی دکتر احمد ضابطی جهرمی
   

چکیده پایان نامه:

با گسترش و پیشرفت سریع دنیای ارتباطات و نقل و انتقال پیام، همواره این سؤال ذهن مسئولان رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را به خود مشغول ساخته که چه راه و شیوه ای سریع تر و تأثیرگذارتر جهت انتقال پیام به مخاطب را می بایست برگزید. در این میان سینما که به سرعت بر افکار عمومی تسلط یافته بود، توانست به عنوان زبانی تأثیرگذار، جذّاب و قدرتمند در انتقال ذهنیات و اندیشه، جایگاهی ارزشمند در دنیای ارتباطات پیدا کند. از طرفی با توجه به نیاز روز افزون جامعه جهانی بالاخص جامعه کنونی ایران در خصوص ارتقاء سطح معرفتی و اخلاقی، پرداختن به این موضوع (احیاء و زنده نگه داشتن مفاهیم دینی و ارزش های اخلاقی) بسیار حائز اهمیت است. در این راستا با مطالعه در حوزه رسانه (تلویزیون- سینما) می توان به این نتیجه دست یافت که فیلم مستند در ارتقاء سطح دینی و معرفتی جامعه ابزاری قدرتمند و تأثیرگذار است.

لذا در این پژوهش نگارنده به دنبال پاسخ این سؤال و حل این مسئله برآمده است که «فیلم مستند به عنوان ابزاری مناسب و تأثیرگذار، از چه توانمندی ها و امکانات بیانی در تبیین و ارائه مفاهیم دینی می تواند برخوردار باشد؟» تا با پی بردن به پاسخ این سؤال، علاوه بر دستیابی به شناخت دقیق تری از این ابزار و استفاده درست از آن، بتوان فیلم مستند را نیز به عنوان ابزاری مؤثر و مناسب جهت تبیین و انتقال مفاهیم، ارزش ها و آموزه های دینی، به برنامه سازان و فیلم سازان رسانه ملی معرفی کرد. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات، مسیر این پژوهش دنبال شود به این امید که این پژوهش گام نخستینی باشد جهت انجام پژوهش های گسترده تر میدانی و آماری در آینده.

در روند این پژوهش ابتدا به این مطلب اشاره شده که انسان همواره در پی حقیقت گمشده ای است که با درک و التزام اعتقادی و عملی به آن می تواند به سعادت آرمانی برسد لذا انسان در این مسیرِ حقیقت جویی و کمال خواهی، با تمسّک به هنر توانست خود را به درک حقیقت و بیان آن نزدیک سازد که در این میان از هنر سینما بسیار بهره جست.
سپس در ادامه پژوهش با مطالعه دقیق تر در مورد فیلم مستند، و بررسی ویژگی ها و توانمندی های ذاتی و فرمی آن در بیان و انتقال حقایق و واقعیات و اینکه مفاهیم دینی و ارزش های معنوی همان حقایق و واقعیاتی است که انسان را به سعادت رهنمون است، به این نتیجه رسیده که فیلم مستند با توجه به توانمندی ها و ویژگی های مهمی چون «حقیقت جویی»، «واقع گرایی»، «باورپذیری»، «خلاقیت هنری» تأثیرگذار و بهره گیری صحیح از امکانات بیانی، ابزاری قدرتمند در بیان و انتقال مفاهیم، ارزش ها و آموزه های دینی است که به خوبی می تواند در ارتقاء سطح دینی و معرفتی جامعه نقش داشته و انسان را در رسیدن به درکی درست از حقایق و وقایع پیرامون و طی مسیر حقیقت جویی و کمال آرمانی اش یاری و کمک رساند.

پایان نامه فوق توسط انتشارات مرکز پژوهش های اسلامس صدا و سیما در سال 1389 چاپ شده است
 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved