40957
  ۱۳۹۱/۳/۲
نام دانشجو: محدثه پیشوایی
طبقه بندی طنزدرآثارعمران صلاحی
نام استاد راهنما: محمدرضا اکرمی نام استاد مشاور: سعید قشقایی
   

چکیده:يکي از مهم‌ترين انواع ادبي که بيش از ساير انواع و نمونه‌هاي ادب، اخلاق اجتماعي، سياسي، مذهبي، اقتصادي، فرهنگي و... جامعه را به محک نقد و ارزيابي مي‌زند، طنز و آثار طنزآميز است. این پژوهش نيز با هدف بررسی این نوع ادبی در آثار شاعر و طنزپرداز برجسته معاصر ـ عمران صلاحی ـ به نگارش در آمده است.
در بخش نخست از طنز، هجو، هزل، لطیفه، فکاهه، بذله، مطایبه، کاریکلماتور و... به طور گسترده سخن گفته شده و حد و مرز هر یک مشخص گردیده است.
بخش دیگر این تحقیق، به خنده ـ عنصر مشترک انواع شوخ‌طبعی ـ و گونه‌های آن اختصاص دارد.
در بخش آخر نیز به طبقه‌بندی طنز در آثار عمران صلاحی پرداخته شده و موارد مختلفی مانند ویژگی‌های طنز، قالب‌های طنز، موضوعات طنز، تکنیک‌های طنزآفرینی، انواع طنز، برخی صنایع بیانی و بدیعی در طنز، زبان و ساختار طنز و... در آثار عمران صلاحی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved